You are here

Заинтересоваността от незаинтересованост. Към въпроса за (само)определянето на артистичното присъствие