You are here

Пренебрегвано влияние при кодифициране на българската правописна норма

TitleПренебрегвано влияние при кодифициране на българската правописна норма
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsМурдаров, В
JournalБългарска реч
Volume7
Pagination9–11
Citation KeyМурдаров2001