You are here

Наблюдения върху антропонимичната система на с. Градец, Видинско

TitleНаблюдения върху антропонимичната система на с. Градец, Видинско
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsЛачев, М
JournalБългарска реч
Volume7
Pagination27–30
Citation KeyЛачев2001