You are here

Савината книга в контекста на ранната кирилска книжовна традиция

TitleСавината книга в контекста на ранната кирилска книжовна традиция
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsКостова, К
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume26
Pagination13–
Citation KeyКостова2002