You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author Title Type [ Year(Desc)]
2015
Янева, Петя. 2015. "Въпросоотговори" на Анастасий Синаит. Редакции. Текствове на други автори, които влизат в състава на "Въпросоотговори" на Анастасий Синаит. In , Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). Гръцки извори , vol. 3, 45-50. (Симеонов Сборник (По Светославовия Препис От 1073 Г.). Гръцки Извори ).
Цветкова-Глазер, А.. 2015. Ерм, "Пастир". In , Патрология. Раннохристиянски автори и произведения, 26-29. (Патрология. Раннохристиянски Автори И Произведения).
Афиногенов, Д.. 2015. Житийная литература.. Православная энциклопедия. (Православная Энциклопедия). Москва. http://www.pravenc.ru/text/182317.html.
Старикова, И. В & С. И Никитин. 2015. Иоанн Кукузель. In , Православная энциклопедия, vol. 24, 384-396. (Православная Энциклопедия). Москва: Церковно-научный центр "Православная энциклопедия". http://www.pravenc.ru/text/471332.html.
Терентьев, Ю. (ed.).. 2015. Новый Богородичник преподобного Никодима Святогорца. Каноны Божией Матери на каждый день. (ed.)Ю. Терентьев. Москва: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.
Найденова, Десислава. 2015. Правните текстове в средновековна България (IX-X в.). In , Българският златен век. Сборник в чест на Цар Симеон Велики (893–927), 189–212. (Българският Златен Век. Сборник В Чест На Цар Симеон Велики (893–927). Пловдив.
Вершинин, К. 2015. Разумы Фаласия и Евагрия в славянской книжности. In , Труды Института русского языка им. В.В. Виноградова. V. Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 2014–2015, vol. 5, 88-103. (Труды Института Русского Языка Им. В.в. Виноградова. V. Лингвистическое Источниковедение И История Русского Языка. 2014–2015). Москва.
Цветкова-Глазер, А.. 2015. Св. Василий Велики - Догматически съчинения, Съчинения с аскетичен характер, Екзегеза, Проповеди, литургия, писма, Учение. In , Патрология. Раннохристиянски автори и произведения, 177-190. (Патрология. Раннохристиянски Автори И Произведения).
Цветкова-Глазер, А.. 2015. Св. Григорий Назиански (Богослов) - Слова, Стихове, Писма; Учение - Богопознание, Св. троица, Христология. In , Патрология. Раннохристиянски автори и произведения, 190-200. (Патрология. Раннохристиянски Автори И Произведения).
Цветкова-Глазер, А.. 2015. Св. Григорий от Ниса - Екзегетично-хомилетични произведения, Догматико-полемични съчинения, Нравствено-аскетически произведения, Проповеди, Писма; Учение. In , Патрология. Раннохристиянски автори и произведения, 201-214. (Патрология. Раннохристиянски Автори И Произведения).
Цветкова-Глазер, А.. 2015. Св. Иполит Римски, Произведения - Антиеретични творби, Екзегетически произведения, Съчинения, посветени на историята и църковния ред. In , Патрология. Раннохристиянски автори и произведения, 75-83. (Патрология. Раннохристиянски Автори И Произведения).
Цветкова-Глазер, А.. 2015. Св. Йоан Златоуст. In , Патрология. Раннохристиянски автори и произведения, 162-172. (Патрология. Раннохристиянски Автори И Произведения).
Тодорова, Екатерина. 2015. Светци-лечители и психическите болести през Средновековието (Предварителни бележки). Littera et Lingua. Електронно списание за хуманитаристика 11(4). ( Littera Et Lingua. Електронно Списание За Хуманитаристика).