You are here

Biblio

Export 7258 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
0
Спространов, Е. Народни лековници. In , Сборник за народни умотворения и книжнина, vol. 22-23. (Сборник За Народни Умотворения И Книжнина). София.
Велчева, Боряна. Старите български ръкописи и техният език. Родна реч омайна. 20 vol. (Родна Реч Омайна). София: Народна просвета.
Иванова, Вера. Старобългарският надпис от Теке-Козлуджа. Известия на Българския археологически институт 7. (Известия На Българския Археологически Институт). 319-321.
Чифлянов, Благой. Триодът и месецословът на Великата църква през IX в.. Годишник на Духовната академия 19. (Годишник На Духовната Академия). 267-414.