You are here

Старобългарските Молитви за всяка потреба в раз воя на славянската ръкописна книжнина (до края на XIX век)

TitleСтаробългарските Молитви за всяка потреба в раз воя на славянската ръкописна книжнина (до края на XIX век)
Publication TypeBook
Year of Publication2000
AuthorsТончева, Х
CityПловдив
Citation KeyТончева2000