You are here

Музиката в България през IX–X век

TitleМузиката в България през IX–X век
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1995
AuthorsТончева, Е
EditorДинеков, П
Book TitleКирило-Методиевска енциклопедия
Volume2
Pagination762–773
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски”
CityСофия
Citation KeyТончева1995а