You are here

Проложните жития на търновските светци в сръбската средновековна традиция от XV-XVII в.

TitleПроложните жития на търновските светци в сръбската средновековна традиция от XV-XVII в.
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2012
AuthorsТомова, Е
Book TitleЛитературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева
Pagination708−716
PublisherИзд. "Контекст"
CityПловдив
Citation KeyТомова2012