You are here

Болгарский святой Иоанн Рыльский: (Культ и агиография)

TitleБолгарский святой Иоанн Рыльский: (Культ и агиография)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2008
AuthorsТомова, Е
EditorМилтенова, А, Миклас, Х
Book TitleСлово: Към изграждане на дигитална библиотека на южнослав. ръкописи: (Доклады от междунар. конф. 21-26 февр. 2008 г., София)
Pagination135−165
CityСофия
Citation KeyТомова2008