You are here

Първото проложно житие на св. Иван Рилски в двата превода на Стишния пролог

TitleПървото проложно житие на св. Иван Рилски в двата превода на Стишния пролог
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsТомова, Е
Book TitleМногократните преводи в Южнославянското средновековие
Pagination479−491
CityСофия
Citation KeyТомова2006