You are here

Проложното житие на свети Михаил Воин (Предварителни текстологически наблюдения)

TitleПроложното житие на свети Михаил Воин (Предварителни текстологически наблюдения)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsТомова, Е
JournalСтаробългарска литература. Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина
Volume33-34
Pagination209−220
Citation KeyТомова2005а