You are here

Параклис за св. Петка Търновска в кирилски ръкопис РАН–215 (Букурещ, Румъния)

TitleПараклис за св. Петка Търновска в кирилски ръкопис РАН–215 (Букурещ, Румъния)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2003
AuthorsТомова, Е
Book TitleПловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Научни трудове
Volume41/ 1. Филология
Pagination37–45
CityПловдив
Citation KeyТомова2003б