You are here

Пространното житие на свети Иван Рилски от Георги Скилица в ръкописните сборници от XV−XVIII в.

TitleПространното житие на свети Иван Рилски от Георги Скилица в ръкописните сборници от XV−XVIII в.
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2001
AuthorsТомова, Е
Book TitleТрадиция. Приемственост. Новаторство. В памет на Петър Динеков
Pagination146−157
CityСофия
Citation KeyТомова2001