You are here

Житията на Иван Рилски в руския старопечатен Пролог от XVII в.

TitleЖитията на Иван Рилски в руския старопечатен Пролог от XVII в.
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1991
AuthorsТомова, Е
Book TitleЛитература и култура
Pagination76−83
PublisherБАН
CityСофия
Citation KeyТомова1991