You are here

Из ръкописните сбирки на Букурещ (Нови преписи на старобългарски творби от XIV −XVII в.).

TitleИз ръкописните сбирки на Букурещ (Нови преписи на старобългарски творби от XIV −XVII в.).
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1989
AuthorsТомова, Е
Book Title1100 години Велики Преслав
Volume2
Pagination152−169
CityШумен
Citation KeyТомова1989