You are here

Житията на св. Иван Рилски в лични фондове, съхранявани в Държавната библиотека “В.И.Ленин”- Москва

TitleЖитията на св. Иван Рилски в лични фондове, съхранявани в Държавната библиотека “В.И.Ленин”- Москва
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1987
AuthorsТомова, Е
Book TitleЛичните документи като исторически извор
Pagination314−325
CityСофия
Citation KeyТомова1987