You are here

Нови проложни стихове за Иван Рилски, Иларион Мъгленски и Петка Търновска в руската ръкописна традиция

TitleНови проложни стихове за Иван Рилски, Иларион Мъгленски и Петка Търновска в руската ръкописна традиция
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1985
AuthorsТомова, Е
JournalСтаробългарска литература
Volume17-18
Pagination172−177
Citation KeyТомова1985