You are here

Синтактични конструкции с членоподобно употребеното относително местоимение иже, ꙗже, ѥже в езикa на Г. Цамблак, К. Костенечки и Й. Бдински

TitleСинтактични конструкции с членоподобно употребеното относително местоимение иже, ꙗже, ѥже в езикa на Г. Цамблак, К. Костенечки и Й. Бдински
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1978
AuthorsТихова, М
Book TitleГодишник на Висшия педагогически институт в Шумен
Volume2
Pagination179-207
PublisherНаука и изкуство
City София
Citation KeyТихова1978