You are here

Агиографията през ІХ-ХІ век

TitleАгиографията през ІХ-ХІ век
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2009
AuthorsСтойкова, А
Book TitleИстория на българската средновековна литература
Pagination130-142
Publisher Изток-Запад
CityСофия
Citation KeyСтойкова2009