You are here

Синаксарните жития на св. Георги в южнославянската ръкописна традиция

TitleСинаксарните жития на св. Георги в южнославянската ръкописна традиция
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsСтойкова, А
Book TitleМногократните преводи в южнославянското Средновековие. Доклади от международната конференция, София, 7-9 юли 2005 г.
Pagination267-286
CityСофия
Citation KeyСтойкова2006