You are here

Есхатологични представи в старобългарски писмени творения в края на първото хилядолетие

TitleЕсхатологични представи в старобългарски писмени творения в края на първото хилядолетие
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2002
AuthorsШиваров, Н
Book TitleСредновековна християнска Европа: ценност, традиции, общуване
Pagination291-304
Citation KeyШиваров2002