You are here

Притча Самсонова, или отново за творчеството на един разложки книжовник хаджи Михаил Попфилипов

TitleПритча Самсонова, или отново за творчеството на един разложки книжовник хаджи Михаил Попфилипов
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsРайкова, М
JournalМакедонски преглед
Volume28
Issue1
Pagination81–96
Citation KeyРайкова2005