You are here

За един ръкописен сборник от с. Годлево от 1865 г. (хаджи Михаил Попфилипов и ръкописната традиция от втората половина на ХІХ век)

TitleЗа един ръкописен сборник от с. Годлево от 1865 г. (хаджи Михаил Попфилипов и ръкописната традиция от втората половина на ХІХ век)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsРайкова, М
JournalМакедонски преглед
Volume27
Issue1
Pagination65–90
Citation KeyРайкова2004б