You are here

За един разложки паметник на черковното право от средата на ХІХ в.

TitleЗа един разложки паметник на черковното право от средата на ХІХ в.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsРайкова, М
JournalМакедонски преглед
Volume25
Issue4
Pagination57–80
Citation KeyРайкова2002а