You are here

Култът към св. Иван Рилски, отразен в българските ръкописи от ХVІІ в.

TitleКултът към св. Иван Рилски, отразен в българските ръкописи от ХVІІ в.
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsРадославова, Д
Book TitleСтаробългарска литература. Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова
Volume33-34
Pagination247-262
PublisherИнститут за литература - БАН. Издателски център "Боян Пенев"
City София
Citation KeyРадославова2005