You are here

Српски рукопис земљорадничког закона

TitleСрпски рукопис земљорадничког закона
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1955
AuthorsРадојчић, Ђ
JournalЗборник радова Византолошког института
Volume44
Issue3
Pagination15–28
Citation KeyРадојчић1955