You are here

Среднобългарският светогорски превод на Триода от първата половина на XIV век

TitleСреднобългарският светогорски превод на Триода от първата половина на XIV век
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2003
AuthorsПопов, Г
EditorТасева, Л, Йовчева, М, Фос, К, Пентковская, Т
Book TitleПреводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция, София, 26–28 юни 2003
Pagination173–184
PublisherГорекс Прес
City София
Citation KeyПопов2003е