You are here

Жени и книги: за „женските” сборници и модели на поведение във Византиия и Slavia Orthodoxa

TitleЖени и книги: за „женските” сборници и модели на поведение във Византиия и Slavia Orthodoxa
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2009
AuthorsПетрова, М
EditorМиланова, А, Вачкова, В, Степанов, Ц
Book TitleHomo Byzantinus?
Pagination137-151
PublisherВоенно издателство
CityСофия
Citation KeyПетрова2009
Full Text

[Women and Books: On the Books Possessed or Read by Women and the Models of Behaviour in Byzantium and in Slavia Orthodoxa]