You are here

Към въпроса за южнославянските преводи на житието на мъченица Параскева-Петка Римлянка

TitleКъм въпроса за южнославянските преводи на житието на мъченица Параскева-Петка Римлянка
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1996
AuthorsПетрова, М
JournalPalaeobulgarica
Volume20
Issue2
Pagination83–109
Citation KeyПетрова1996