You are here

Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс

TitleТърновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс
Publication TypeBook
Year of Publication2012
AuthorsПетков, Г, Спасова, М
Volume7
PublisherУнив. издат. Паисий Хилендарски
CityПловдив
ISBN978-954-423-818-6
Citation KeyПетков2012а