You are here

Търновската редакция на Стишния пролог. Текстовел Лексикален индекс. Т. 8. Месец април

TitleТърновската редакция на Стишния пролог. Текстовел Лексикален индекс. Т. 8. Месец април
Publication TypeBook
Year of Publication2012
AuthorsПетков, Г, Спасова, М
PublisherУниверситетско издателство "Паисий Хилендарски"
CityПловдив
Citation KeyПетков2012