You are here

Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс

TitleТърновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс
Publication TypeBook
Year of Publication2010
AuthorsПетков, Г, Спасова, М
Volume5. Месец януари
Number of Pages452
PublisherУнив. издат. Паисий Хилендарски
CityПловдив
Citation KeyПетков2010а