You are here

Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс

TitleТърновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс
Publication TypeBook
Year of Publication2010
AuthorsПетков, Г, Спасова, М
Volume4. Месец декември
Number of Pages496
PublisherУнив. издат. Паисий Хилендарски
CityПловдив
Citation KeyПетков2010