You are here

Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс

TitleТърновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс
Publication TypeBook
Year of Publication2009
AuthorsПетков, Г, Спасова, М
Volume3. Месец ноември
Number of Pages486
PublisherУнив. издат. Паисий Хилендарски
CityПловдив
Citation KeyПетков2009б