You are here

Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс

TitleТърновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс
Publication TypeBook
Year of Publication2008
AuthorsПетков, Г, Спасова, М
Volume1. Месец септември
Number of Pages445
PublisherУнив. издат. Паисий Хилендарски
CityПловдив
Citation KeyПетков2008