You are here

Дамаскините в българската литература

TitleДамаскините в българската литература
Publication TypeBook
Year of Publication1965
AuthorsПетканова-Тотева, Д
PublisherИздателство на Българската академия на науките
City София
Citation KeyПетканова-Тотева1965