You are here

θ-Нотацията в среднобългарските химнографски сборници от XII – началото на XIV в.

Titleθ-Нотацията в среднобългарските химнографски сборници от XII – началото на XIV в.
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2004
AuthorsКожухаров, С
Book TitleПроблеми на старобългарската поезия
Pagination323-328
PublisherИздателски център "Боян Пенев"
City София
Citation KeyКожухаров2004в