You are here

Метафрастика • Симеон Метафраст и православната славянска агиография

TitleМетафрастика • Симеон Метафраст и православната славянска агиография
Publication TypeBook
Year of Publication1997
AuthorsКенанов, Д
PublisherПИК
CityВелико Търново
Citation KeyКенанов1997