You are here

Агиографските произведения на Симеон Метафраст в състава на южнославянските календарни сборници

TitleАгиографските произведения на Симеон Метафраст в състава на южнославянските календарни сборници
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2004
AuthorsИванова, К
Book TitleПреводите през ХІV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция, София, 26-28 юни 2003
Pagination249-267
City София
Citation KeyИванова2004б