You are here

Агиографско-хомилетични сборници с устойчив състав в южнославянските литератури

TitleАгиографско-хомилетични сборници с устойчив състав в южнославянските литератури
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1981
AuthorsИванова, К
JournalCyrillomethodianum
Volume5
Pagination11-21
Citation KeyИванова1981d