You are here

Асеманиевото евангелие. Старобългарски глаголически паметник от X век.