You are here

Българкската версия на Апокалипсиса - "Тайната книга" на богомилите или Йоановото евангелие

TitleБългаркската версия на Апокалипсиса - "Тайната книга" на богомилите или Йоановото евангелие
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1996
AuthorsГюзелев, В
Book TitleАпокалипсисът на св. Йоан Богослов в стенописите, иконите и миниатюрите от християнските храмове
Pagination14-18
Citation KeyГюзелев1996