You are here

Добруджанският надпис и събитията в България от 943 г.

TitleДобруджанският надпис и събитията в България от 943 г.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1968
AuthorsГюзелев, В
JournalИсторически преглед
Issue6
Pagination40-48
Citation KeyГюзелев1968