You are here

Коя е Анна от новооткрития двуезичен преславски надпис

TitleКоя е Анна от новооткрития двуезичен преславски надпис
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1967
AuthorsГюзелев, В
JournalИсторически преглед
Issue6
Pagination82-88
Citation KeyГюзелев1967