You are here

Хиляда години като един ден. Животът на текстовете в православното славянство

TitleХиляда години като един ден. Животът на текстовете в православното славянство
Publication TypeBook
Year of Publication2005
AuthorsФедер, У
Number of Pages464
PublisherАкадемично издателство „Марин Дринов“
CityСофия
Citation KeyФедер2005а