You are here

XIV век – класицизъм или пракрити

TitleXIV век – класицизъм или пракрити
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2004
AuthorsДобрев, И
EditorТасева, Л
Book TitleПреводите през XIV столетие на Балканите: Доклади от международната конференция (София, 26-28 юни 2003)
Pagination17-26
PublisherГорекс прес
CityСофия
Citation KeyДобрев2004a