You are here

Портретът на цар Иван Александър от Софийския песнивец: “реализъм” или компилация от топоси?

TitleПортретът на цар Иван Александър от Софийския песнивец: “реализъм” или компилация от топоси?
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2001
AuthorsБакалова, Е
Book TitleСловенско средњовековно наслеђе. Зборник посвећен професору Ђ. Трифуновићу
Pagination45–58
CityБеоград
Citation KeyБакалова2001