You are here

Към интерпретацията на най-ранния житиен цикъл за Иван Рилски в изобразителното изкуство

TitleКъм интерпретацията на най-ранния житиен цикъл за Иван Рилски в изобразителното изкуство
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1986
AuthorsБакалова, Е
JournalКирило-Методиевски студии
Volume3
Pagination146−154
Citation KeyБакалова1986