You are here

Семантика и прагматика на българските неопределителни местоимения

TitleСемантика и прагматика на българските неопределителни местоимения
Publication TypeBook
Year of Publication2002
AuthorsАсенова, П
PublisherСЕМА-Р.Ш
CityСофия
Citation KeyАсенова2002а